”Livet – en resa genom livet och Bachs cellosviter”

20:00 Konsthallen. Entré 100 kr.

J S Bachs sviter för solocello hör enligt många till barockens allra främsta kompositioner. I denna suggestiva konsert spelas valda satser ur alla sex sviterna, presenterade som en resa genom människans liv och dess olika faser: barndom, ungdom, vuxenliv, åldrande, död och slutligen det okända efter döden.

Mime Yamahiro Brinkmann – barockcello.

Foto – Mime vid havet foto Mats Bäcker

fredag 24 september