Trollhättans TIDIG MUSIK-dagar är en festival för musik från medeltid, renässans och barock. Arrangör: Trollhättans församling i samarbete med Trollhättans Stad och sponsorer.