LENE LANGBALLE & CATALINA VICENS

Diminutions to go

Lene Langballe och Catalina Vicens är båda specialister inom tidig musik. Detta är deras första musikaliska möte, och de presenterar ett varierat program från sinkans gyllene tidsålder – “greatest hits” ur 1600-talets virtuosa repertoar av diminutioner och passaggi.

Lene Langballe – sinka och blockflöjt, Catalina Vicens – orgel och cembalo.

lördag 12 maj

16:00, Kyrkans hus. Entré 100 kr.