ANNA & MIRIAM

Kvinnolåt

Riksspelmansduon Anna & Miriam presenterar ett projekt med kvinnliga upphovsmän och musikutövare i centrum. I Kvinnolåt tar vi avstamp i vikingatidens norsk-isländska skaldepoesi. Via kvinnliga poeter – trouveresses – från medeltidens Frankrike, kvinnliga helgon och kulturbärande nunnor, landar vi i den svenska folkmusiken med kvinnoballader, kvinnliga spelmän och traditionsbärare.

söndag 13 maj

15:00, Kyrkans hus. Fri entré.