DRACULA

Ensemble Mare Balticum & Falsobordone

Gotiken väcks till liv när ljuv musik möter bloddrypande historier i ursprunget bakom den mest kända vampyren av alla.

Ensemble Mare Balticum & Falsobordone.

Särskild gäst: Trollhättepoeten Jerker Sagfors.

fredag 10 maj

17:30, Kyrkans hus. Entré 100 kr.